HOME    AGENDA    DOWNLOADS    VRIENDEN GS    FOTOGALERIJ    VLAGZALMVLIEGEN    GRAYLING SOCIETY UK   FLY FISHING GAZETTE

 


 

 


 

 OrganisatieDe Grayling Society werd in 1977 in Engeland opgericht door een kleine groep fanatieke vlagzalmvissers. Het belangrijkst doel was om iedereen die belangstelling had in de vlagzalm en het vliegvissen daarop, bijeen te brengen en er zo naar te streven om de vlagzalm erkend te krijgen als een volwaardige sportvis. Tot dan toe immers werd in Engeland de vlagzalm als sportvis niet al te serieus genomen en erkenning was er nauwelijks. Pas jaren later en eerst nadat men de vlagzalm als sportvis begon te respecteren werd de naam: “the Lady of the Stream” geïntroduceerd.


De GS bestudeert en verzamelt informatie over het gedrag van de vlagzalm, gewicht, groeisnelheid, paai- en voedingsgedrag en publiceert daar regelmatig over in het twee keer per jaar verschijnende “The Journal of The Grayling Society”. Binnen de GS is het Grayling Research Trust opgericht om het onderzoek een wetenschappelijke basis te geven.

Sinds haar oprichting is de Grayling Society flink gegroeid. In het United Kingdom is de organisatie onderverdeeld in 12 Area’s, met elk een eigen “Secretary”. Buiten de UK heeft men 250 leden in 23 landen. Die landen worden ook aangeduid als Area. De GS Holland heeft rond de vijftig leden en is daarmee de grootste niet UK Area en daar mogen wij Nederlanders best trots op zijn. In totaal heeft de Grayling Society wereldwijd ongeveer 900 leden!

Voor Nederland is Hans van Klinken Area Secretary. Hierbij wordt hij gesteund door een secretaris, penningmeester (incl. ledenadministratie), activiteitencommissie en een webmaster. De leden - en financiële administratie wordt verzorgd door Rob en Esther Dings. De secretaris Gert Sluis, steunt de penningmeester en voorzitter en draagt zorg dat de correspondentie met de GS in Engeland goed verloopt. Hij is momenteel ook het aanspreekpunt voor de door ons georganiseerde reizen naar Engeland. De secretaris is echter niet altijd de organisator voor de buitenlandse reizen. Bij onze reizen in groepsverband wordt in overleg een coördinator aangewezen die in principe de reis voor de gehele groep organiseert. Alle Nederlandse activiteiten worden gecoördineerd door onze activiteitencommissaris Bert Vosters waar u zich tevens dient op te geven voor binddagen en de jaarlijkse meeting.


Onze Nederlandse leden zijn dus rechtstreeks lid van de Grayling Society in Engeland. Daar wordt eenmaal per jaar ook de algemene ledenvergadering (de AGM = Annual General Meeting) gehouden en wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden, dus ook aan de leden buiten het UK. Elk lid krijgt hiervoor een uitnodiging. Het feit dat wij als GS Holland geen zelfstandige vereniging zijn betekent dat wij geen ledenvergadering kennen en dat heeft nogal wat voordelen. Op onze meetings en activiteiten wordt dan ook nauwelijks vergaderd. Wij gebruiken nu onze jaarlijkse meeting voor het uitwisselen van ervaringen, het geven van persoonlijk advies en ook om lezingen en presentaties te houden.


Dat wij als een (buitenlandse) afdeling van de Grayling Society opereren heeft voor de leden een aantal zeer belangrijke voordelen:

  • De betaling van de contributie gebeurt via de afdeling Holland, zodat de hoge bank kosten van de internationale betalingen vermeden worden. De GS Holland maakt eenmaal per jaar het
    bedrag van de binnengekomen contributie aan blok over aan Engeland.

  • Met GS Engeland is overeengekomen dat wij een deel van de contributie kunnen gebruiken voor eigen activiteiten, zoals b.v. de locatiekosten voor onze meetings.

  • De afdeling Holland organiseert ook zelf verschillende activiteiten, zoals meetings, lezingen, vliegvistrips waarvoor de leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

  • Voor vliegvistrips naar Engeland krijgen we perfecte ondersteuning vanuit de GS in Engeland.
      
     


 

    top   

 


 


 
 

 

                                           © Grayling Society Holland 1997-2015 - Created and maintain by Hans van Klinken