HOME    AGENDA    DOWNLOADS    VRIENDEN GS    FOTOGALERIJ    VLAGZALMVLIEGEN    GRAYLING SOCIETY UK   FLY FISHING GAZETTE

 


 

 


 
 

Lidmaatschap & contributie

 


1. Algemeen

De contributie die de Nederlandse leden moeten betalen is afhankelijk van de door de Grayling Society vastgestelde contributie en de koers van het Engelse pond. De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2015  

1. voor leden vanaf 17 jaar en ouder € 38,00 per persoon
2. voor leden ouder dan 70 jaar € 30,00 per persoon
3. voor leden van 16 jaar en jonger € 7,50 per persoon
4. voor joint leden (2 of meer leden op hetzelfde adres) € 31,50 per persoon

In overleg met het bestuur van de GS in Engeland is de contributieafdracht voor de Nederlandse leden voor 2015 vastgesteld op €31,00 Euro per persoon. Dat betekent concreet dat wij ongeveer € 7,00 per persoon kunnen gebruiken voor onze activiteiten. In de jaarlijkse Nieuwsbrief in november worden de leden van het contributiebedrag voor het komende jaar in kennis gesteld. Een nieuw lid wordt na ontvangst van de contributie direct aangemeld in Engeland en ontvangt van daaruit een informatiepakket.

De contributie is verschuldigd per 1 januari van het lopende jaar. Wij verzoeken u deze te voldoen voor 1 februari 2015 op bankrekeningnummer:
IBAN NL65ABNA0464855497 met vermelding van "contributie GS 2015". Leden waarvan op 1 februari de betaling nog niet binnen is, worden in principe geschrapt van de ledenlijst en ontvangen geen documentatie meer uit Engeland. Wij sturen één keer een betalingsherinnering.
In maart legt de penningmeester samen met de secretaris verantwoording af aan het bestuur in Engeland en wordt het afgesproken deel van de contributie afgedragen.

 

2. Aanmelding lidmaatschap en contributiebetaling

Aanmelding  bij:
Rob and Esther Dings
Bunderstraat 21a, 5555CM Valkenswaard
Phone 040-2045766
Email: mailto:rhldings@onsbrabantnet.nl
 

Bankgegevens:
Rekening:
IBAN NL65ABNA0464855497
Grayling Society Holland
t.n.v Rob and Esther Dings, Bunderstraat 21a,
5555CM Valkenswaard
 


 

    top   

 


 

 

 
         


 
 

 

                                           © Grayling Society Holland 1997-2015 - Created and maintain by Hans van Klinken